Trénink

2010-05-18

Dnes navečer jsme vyrazili na louku se čtyřkolkou a hafani byly u toho. moc je to bavilo :) jezdíme jenom okolo deseti minut a psi si sami určují rychlost běhu.